تابلوی اعلانات

اطلاع رسانی > تابلوی اعلانات >

اطلاعیه "رفع اختلال" درگاه پرداخت هزینه ها
ضمن عذرخواهی از عزیزان شرکت کننده در بیست وششمین کنفرانس شیمی تجزیه، به اطلاع می رساند مطابق اطلاعات حاصله از مسئولان محترم بانک و بررسی های انجام پذیرفته اختلال ایجاد شده در سیستم پرداخت آنلاین رفع و امکان پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس فراهم گردیده است.
با تشکر