تابلوی اعلانات

اطلاع رسانی > تابلوی اعلانات >

اطلاع رسانی در مورد وجود اختلال در سیستم پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس
پیرو بررسی های انجام پذیرفته و ارائه گزارشات شرکت کنندگان محترم مبنی بر وجود مشکل در پرداخت آنلاین وجه مربوط به شرکت در کنفرانس، مراتب از مبادی ذیربط پی گیری شده و مشخص شد که مشکل در نتیجه اختلال در سیستم بانک پذیرنده ایجاد گشته و مسئولین محترم بانک اعلام نموده که این مشکل تا پایان ساعت کاری روز چهاردهم مرداد ماه رفع خواهد گردید.
ضمن عذرخواهی به خاطر مشکل بوجود آمده به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند صفحه خدمات پرداخت آنلاین تا رفع اختلال بوجود آمده از دسترس عزیزان خارج گردیده و به محض اطلاع مسئولین محترم بانک مبنی بر رفع اختلال ایجاد شده صفحه مربوطه فعال و موضوع با صدور اطلاعیه به اطلاع عزیزان خواهد رسید.
هم چنین امکان پرداخت مجدد برای عزیزانی که مبلغ پرداختی از سوی بانک به حساب آنها عودت داده شده همزمان با رفع اختلال بوجود آمده ایجاد خواهد گردید.