تابلوی اعلانات

اطلاع رسانی > تابلوی اعلانات >

درخواست تنظیم زمان ارائه پوستر شرکت کنندگان
علاقه مندی هم کلاسی ها، دوستان و گروه های دانشجویی برای سفر و حضور جمعی در کنفرانس ها مسئله ای است که همواره به عنوان یک دغدغه برای شرکت کنندگان مطرح بوده و هم زمان شدن ارائه پوستر این افراد می تواند سبب تسهیل این موضوع گردد. آگاهی دبیرخانه بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران از این موضوع سبب شده تا به منظور پاسخ به این نیاز اقداماتی صورت پذیرفته و راه ارتباطی لازم برای دریافت درخواست افراد متقاضی پیش بینی گردد. برای این منظور خط تلفنی با شماره "09382482919" جهت دریافت پیامکی درخواست عزیزان تعبیه گردیده و شرکت کنندگان "متقاضی هم زمان شدن ارائه پوسترخود با دوستان" می توانند با ارسال یک پیامک حاوی "نام افراد و کد مقالات مربوطه" موضوع  را به اطلاع دبیرخانه برسانند.
با توجه به حجم بالای مقالات ارسال شده از عزیزان تقاضا می گردد از هر گروه تنها یک پیامک تا "ساعت ۹ صبح روز چهاردهم مرداد سال ۱۳۹۸"به خط تلفن اعلام شده  ارسال گردیده و تمام تلاش برگزارکنندگان بر آن خواهد بود تا جدول زمانبندی ارائه پوسترها "تا حد امکان" مطابق درخواست عزیزان شرکت کننده تنظیم گردد.
 با احترام
دکتر علیرضا اصغری دبیر بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران