تابلوی اعلانات

اطلاع رسانی > تابلوی اعلانات >

تسهیل چاپ و انتقال پوستر به محل کنفرانس
به استحضار شرکت کنندگان محترم بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران می رساند به منظور کاهش هزینه ها، تسهیل در چاپ، حمل و انتقال پوستر مقالات پذیرفته شده به محل کنفرانس هماهنگی های لازم با شرکت چاپ گلبرگ انجام شده و عزیزان می توانند به منظور چاپ پوستر مقاله یا مقالات خویش با این شرکت در ارتباط باشند.
مبلغ تعیین شده برای چاپ هر پوستر مبلغ 25 هزار تومان بوده و لازم است شرکت کنندگان محترم فیش واریزی به همراه فایل pdf پوستر را از طریق تلگرام و یا راه های ارتباطی اعلام شده در تصویر برای شرکت مذکور ارسال نمایند.
لازم به یادآوری است که سایز پوسترها 70cm x 90 cm بوده و پوسترهای چاپ شده توسط کمیته برگزاری در محل کنفرانس تحویل عزیزان شرکت کننده خواهد گشت.