پرداخت هزینه های ثبت نام انجمن شیمی ایران و شرکت در کنفرانس

صفحه اصلی > پرداخت هزینه های ثبت نام انجمن شیمی ایران و شرکت در کنفرانس

با سلام و احترام

به اطلاع شرکت کنندگان محترم در بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران می رساند با توجه به تعیین وضعیت نهایی مقالات ارسال شده به دبیرخانه، اکنون امکان پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس و حق ثبت نام اولیه در وجه انجمن شیمی ایران فراهم گردیده است. از این رو از همه عزیزان تقاضا می گردد که با مطالعه دقیق نحوه پرداخت و پرداخت به موقع هزینه ها زمینه های برنامه ریزی هر چه مناسب تر کنفرانس را فرآهم آورند. لازم به ذکر است که هزینه های مربوط به اسکان و غذا نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.

  • حق ثبت نام اولیه در وجه انجمن شیمی ایران

پرداخت حق ثبت نام اولیه در وجه انجمن شیمی ایران مطابق جدول زیر انجام پذیرفته و برای همه عزیزان شرکت کننده در کنفرانس "الزامی" می باشد. در این مورد شرکت کنندگان در کنفرانس به همه افرادی که در کنفرانس به ارائه مقاله پرداخته یا افرادی که بدون ارائه مقاله در کنفرانس شرکت دارند اطلاق می گردد (در مورد همراهان ارجمند پرداختی به منظور حق ثبت نام اولیه در وجه انجمن شیمی ایران انجام نمی پذیرد).

 

1

دانشجویان عضو انجمن انجمن شیمی ایران

25000 تومان

2

اعضای هیات علمی عضو انجمن شیمی ایران

50000 تومان

3

افراد غیر عضو انجمن اعم از دانشجویان، عضو هیات علمی و سایرین

75000 تومان

 

پرداخت حق ثبت نام در وجه انجمن شیمی ایران از طریق درگاه اینترنتی:

www.ics.ir/Services/detail/2039

انجام پذیرفته و شرکت کنندگان می بایست تصویر "فیش واریزی" به همراه تصویر "تاییدیه" دریافتی از انجمن شیمی ایران را در سایت بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه بارگذاری نمایند. خواهشمند است تصاویر مربوط به فیش واریزی و تاییدیه انجمن شیمی را در سایت بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه "سامانه کاربران-ارسال فیش- ثبت فیش بانکی"  و به صورت جداگانه ثبت نموده (هر کدام را یک بار ارسال فرمایید) و در قسمت توضیحات نیز " پرداخت حق ثبت نام در وجه انجمن شیمی ایران" نوشته شود.

دریافت تاییدیه از انجمن شیمی ایران پس از پرداخت وجه و سپس تماس با شماره های 02188808066 و 02188908259 امکان پذیر می باشد. لازم به ذکر است که تخفیف های صورت پذیرفته از طرف انجمن شیمی تنها مربوط به "اعضاء فعال" انجمن شیمی می باشد.

 

  • پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس

از تمامی شرکت کنندگان عزیز درخواست می گردد در ابتدا با مراجعه به سایت بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران (صفحه اصلی-درباره همایش- مدیریت هزینه ها) اطلاعات کلی مربوط به هزینه های کنفرانس را مطالعه نموده و سپس به منظور پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس با مراجعه به سامانه کاربران (صفحه خدمات) و انتخاب گزینه متناسب با شرایط خویش نسبت به پرداخت هزینه مربوطه اقدام نمایند.

لازم به تاکید است که پرداخت این هزینه "صرفا به صورت اینترنتی" و از طریق درگاه تعبیه شده در سایت امکان پذیر بوده و "نیازی به ارسال فیش واریز نخواهد بود".