کمیته اجرایی همایش

صفحه اصلی > کمیته اجرایی همایش

 • دبیر همایش:
  دکتر علیرضا اصغری
   
 • دبیر علمی همایش: 
  دکتر مریم رجبی
   
 • دبیر اجرایی همایش:
  دکتر مهدی بهزاد