کمیته داوران همایش

صفحه اصلی > کمیته داوران همایش

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت/محل تحصیل

1

محمود پایه قدر

دانشگاه پیام نور تهران

2

مرتضی عتباتی

دانشگاه دامغان

3

کبری زارعی

دانشگاه دامغان

4

محسن بهپور

دانشگاه کاشان

5

ابراهیم نوروزیان

دانشگاه باهنر کرمان

6

محمد امجدی

دانشگاه تبریز

7

کریم اسدپور زینالی

دانشگاه تبریز

8

میرعلی فرج زاده

دانشگاه تبریز

9

رضا تبارکی

دانشگاه ایلام

10

ناصر گودرزی

دانشگاه شاهرود

11

علی بنویدی

دانشگاه یزد

12

طیبه مدرکیان

دانشگاه بوعلی سینا همدان

13

رضا اوجانی

دانشگاه مازندران

14

محسن کمپانی زارع

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

15

حسین عبدالمحمدزاده

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

16

سید حسن زوار موسوی

دانشگاه گیلان

17

داود نعمت اللهی

دانشگاه همدان

18

علیرضا فخاری زواره

دانشگاه شهید بهشتی

19

محمد رضا جمالی

دانشگاه پیام نور بهشهر

20

کمال الدین کر

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ایران

21

فوژان فلکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

22

احمد منبوهی

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ایران

23

محمد بذرگر

دانشگاه سمنان

24

حمیدرضا حقگو قزلجه

دانشگاه سمنان

25

علی دانشفر

دانشگاه ایلام

26

بهروز برفی

دانشگاه سمنان

27

شهرام صیدی

دانشگاه خواجه نصیر طوسی

28

حمیرا ابراهیم زاده  معبود

دانشگاه شهید بهشتی

29

سعيد نوجوان

دانشگاه شهید بهشتی

30

مهناز قمبریان

پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی

31

شهاب شریعتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

32

احمد مانی  ورنوسفادرانی

دانشگاه تربیت مدرس

33

مریم خوشکام

دانشگاه محقق اردبیلی

34

امیرسجاد سلیمانی کیا

دانشگاه کاشان

35

سیده مریم سجادی

دانشگاه سمنان

36

نادر شکوفی

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

37

علی محمد حاجی شعبانی یزدی

دانشگاه یزد

38

حسن سرشتی

دانشگاه تهران

39

مسعود شریعتی راد

دانشگاه رازی

40

سعید نظری

دانشگاه حکیم سبزواری

41

امیر حسن امیری

دانشگاه حکیم سبزواری

42

شایسته دادفرنیا

دانشگاه یزد

43

عباسعلی زمانی

دانشگاه زنجان

44

احمد باقری

دانشگاه سمنان

45

علی احسانی

دانشگاه قم

46

حمید عبداللهی

دانشگاه زنجان

47

سعید شاهرخیان

دانشگاه صنعتی شریف

48

محمود روشنی

دانشگاه ایلام

49

پرویز نوروزی

دانشگاه تهران

50

فریده نبی زاده چیانه

دانشگاه سمنان

51

مریم رضازاده

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

52

عمران مرادلو

دانشگاه الزهرا (س)

53

مجید آروند

دانشگاه گیلان

54

زینب دیزاوندی

دانشگاه کوثر بجنورد

55

زرین اسحاقی

دانشگاه پیام نور مشهد

56

محسن ایراندوست

دانشگاه رازی

57

ویدا رضایی

دانشگاه دامغان

58

سیاوش نوروزی

دانشگاه زنجان

59

بهزاد آیباقی

دانشگاه دامغان

60

منصور عرب

دانشگاه شاهرود

61

رزگار احمدی

دانشگاه کردستان

62

محبوبه تصویری

دانشگاه شهید بهشتی

63

مهدی ایرانی

دانشگاه کردستان

64

طاهره حیدری

دانشگاه فردوسی مشهد

65

شیوا دهقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه

66

مرتضی حسینی

دانشگاه تهران

67

مهدی حسینی

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی

68

زهرا منصف خوش حساب

دانشگاه پیام نور قزوین

69

ابراهیم زارعی

دانشگاه فرهنگیان تهران

70

عبدالحسین ناصری

دانشگاه تبریز

71

علیرضا اصغری

دانشگاه سمنان