معرفی همایش

صفحه اصلی > معرفی همایش

دنیای امروز، محلی برای تبادل اطلاعات، اندیشه ها و تجربیات برای خلق ایده های نوینی است که موجب پیشرفت علوم و دانش بشری در عرصه های مختلف علم و فناوری شده است. برای رسیدن به این هدف، ایجاد بستری مناسب در جهت بروز ظرفیت های موجود از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو، برگزاری کنفرانس های تخصصی، علاوه بر ایجاد زمینه تحقق این مسئله، می تواند موقعیت مناسبی را برای ایجاد هم فکری و تبادل دیدگاه ها فراهم نماید. دبیرخانه بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران مفتخر است تا با مد نظر قرار دادن سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری از جمله: جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تاکید بر: 1- تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی 2- ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسلام 3- توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی گامی در جهت انجام رسالت اصلی خویش برای کمک به پیشبرد برنامه های علمی جامعه، حمایت از گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه، ارتباط دانشگاه با صنعت و ایجاد زمینه های مناسب برای تبادل اندیشه ها بین پژوهشگران جامعه بردارد. دانشکده شیمی دانشگاه سمنان با همکاری انجمن شیمی ایران، بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران را در زمینه های مختلفی از جمله طیف سنجی تجزیه ای، الکتروشیمی تجزیه ای، کروماتوگرافی و روش های جداسازی، کمومتریکس، نانوشیمی، شیمی تجزیه و صنعت، شیمی تجزیه و محیط زیست برگزار خواهد کرد. امید داریم، میزبان شایسته ای برای شما عزیزان در بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران در دانشگاه سمنان باشیم.

با احترام
دبیرخانه بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران