پرسش هاي متداول

اطلاع رسانی > پرسش هاي متداول >
ردیف پرسش پاسخ
1از هر فرد به عنوان نویسنده مسئول حداکثر چند مقاله پذیرفته می گردد؟هر فرد می تواند حداکثر 4 مقاله به عنوان نویسنده مسئول برای همایش ارسال نمایید.. 
2نحوه ی ارایه مقالات چگونه است و مقالات برای چند داور ارسال می گردد؟
هرمقاله برای 2 داور مرتبط با محور انتخابی شما ارسال می گردد اگر یکی از داوران مقاله را بپذیرد و داور دیگر مقاله را رد کند مقاله به داور سوم ارجاع داده می شود؛ هر مقاله می بایست جهت قبولی در همایش از 2 داور پذیرش بگیرد، نحوه ارائه مقالات به صورت سخنرانی (شفاهی) و پوستری می باشد، در صورتی که مقاله ای نیاز به اصلاح داشته باشد و یا رد گردد دلیل رد مقاله و یا اصلاحات به نویسنده مسئول اعلام می گردد.
3آیا تفاوتی درگواهینامه مقالات پوستری وسخنرانی وجود دارد؟
هیچگونه تفاوتی در گواهینامه مقالات سخنرانی (شفاهی) و پوستری وجود ندارد فقط افرادی که مقاله آنها سخنرانی است باید پاورپوینت تهیه و مقاله خود را در حداکثر 20 دقیقه به صورت سخنرانی ارایه نمایند و به سوالات کمیته داوران و حضار پاسخ دهند، مقالات پوستری نیز می بایست راهنمای تهیه پوستر سایت را دانلود و پوستر را تهیه نمایند.
4مقاله من به صورت پوستری پذیرفته شده است چه کاری باید انجام دهم؟
شما می بایست ابتدا راهنمای تهیه پوستر را از وب سایت همایش در قسمت راهنمای تهیه پوستر وجود دارد دانلود و سپس پوستر خود را آماده نمایید.
5آیا همزمان با ارسال مقاله باید واریز وجه انجام داد؟ حداکثر زمان واریز وجه ثبت نام چقدر است؟
خیر در هنگام ارسال مقاله نیازی به واریز وجه ثبت نام نیست، و شما می بایست بعد از پذیرفته شدن مقاله خود واریز وجه انجام دهید، زمان واریز وجه از زمان پذیرش مقاله تا آخرین روز ثبت نام در کنفرانس می باشد اما توصیه می گردد جهت هماهنگی بیشتر و تسریع امور اجرایی دبیرخانه همایش و آماده کردن گواهینامه ها و چاپ کتابچه مقالات پژوهشگران ثبت نام خود را سریع انجام داده و به روزهای آخر و دقیقه نود موکول ننمایند.
6آیا مقالات به صورت کامل چاپ می گردند یا به صورت چکیده مقاله؟
 تمامی مقالات به صورت چکیده مقاله در کتابچه کنفرانس چاپ می گردد.
7آیا پس از ثبت نام وپذیرش مقاله توسط کمیته علمی و واریز وجه امکان استرداد وجه ثبت نام (پس دادن وبرگرداندن وجه ثبت نام) وجود دارد؟
خیر، دقت داشته باشید قبل از واریز وجه نویسنده مسئول کلیه نویسندگان را درجریان ثبت نام قرار دهد، پس از واریز وجه ثبت نام به هیچ وجه امکان استرداد (پس دادن و برگرداندن وجه ثبت نام) وجود نداشته و فرد نویسنده مسئول حق هیچگونه اعتراضی ندارد، پس دقت لازم و کافی و هماهنگی خود جهت ثبت نام و واریز وجه داشته باشید.