آشنایی با مجموعه اقامتی ایثار (ویژه خانواده ها)

صفحه اصلی > آشنایی با مجموعه اقامتی ایثار (ویژه خانواده ها)

از دیگر نقاطی که به منظور اسکان خانواده های دانشجویان، اساتید و اعضای محترم هیات علمی در نظر گرفته شده است مجموعه اقامتی ایثار بوده که این مجموعه در فاصله 4 کیلومتری دانشگاه سمنان قرار دارد. مطابق هماهنگی های به عمل آمده هزینه مربوط به استفاده از یک تخت این مجموعه (به مدت یک شب-به همراه صبحانه) مبلغ 70000 تومان می باشد که به منظور رزرو و پرداخت وجه مربوط به این مکان شرکت کنندگان محترم می توانند به سایت بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران- سامانه کاربران- صفحه خدمات مراجعه نمایند.
این مجموعه شامل اتاق هایی با 2، 3 و 4 تخت بوده و با احتساب مبلغ 70000 تومان به ازاء هر تخت هزینه هر اتاق به ترتیب 140، 210 و 320 هزار تومان خواهد بود.

با توجه به الزام مراکز اقامتی طرف قرار داد به تبعیت از قوانین وضع شده در مورد اسکان خانواده ها، از شرکت کنندگان عزیزی که قصد اقامت در قالب خانواده دارند درخواست می گردد مدارک هویتی همه اعضای خانواده (خصوصا شناسنامه) را جهت پذیرش به همراه داشته باشند.